Me .. Bax .. Last .. Design

دلم
تو را مثل قانون. . .کسی رعایت نمی کند؛ چرا غمگینی دلم. . .تو را برای شکستن سرشته اند. . .

سجاد ..

 پاییز زیبا وعروسفصل هاست
   برگریزاندرخت و خواب ناز غنچه هاست
    خش خشبرگ و نسیم باد را بی انتهاست
هرچهخواهیآرزوکن... فصل ، فصلِقصه هاست . . .

سجاد ..
ایندفه سلامتی خودم
ب سلامتی خودم که تهِ تهِ معرفـــــــــــــــــت اگه نباشم، بی معرفت هم نیستم!!!

ب سلامتی خودم که اگه اسم ندارم و بینامم، حداقل خودمم نه کَسه دیگه!!!

ب سلامتی خودم که اگه هیچی نباشم لااقل نامرد نیستم!!!

ب سلامتی خودم که از خواسته هام میگذرم تا دیگرون به خواستشون برسن!!!

ب سلامتی خودم که ب هرکی رسیدم خندیدم تا طرف با دیدنم واسه دو دقیقه هم شده غم و غصشو بریزه دور!!!
ب سلامتی خودم که با وجود 200تا مخاطب گوشیم و 100تا یاهو و 60 70 تا وبلاگی بازم بی رفیقم!!!!

ب سلامتی خودم که هرکی شونه خواست شونش شدم و هروقت شونه خواستم یه بُرِس هم به ما ندادن!!!!

ب سلامتی خودم که دوست داشتن رو از همون بچگی یاد گرفتم!!!

ب سلامتی خودم که خوردم اما نزدم!!!!

ب سلامتی خودم که بخشیدم و بخشیده نشدم!!!

ب سلامتی خودم که هرچی باشم تلافی بانو نیستم!!!

ب سلامتی خودم که اشکم در اومد اما اشک در نیاوردم!!!

ب سلامتی خودم که سکوت کردم تا طرف خالی شه ولی سکوت نکرد تا من خالی شم!!!

ب سلامتی خودم که تو دنیا هیچکی دوسم نداشته

ب سلامتی خودم که لگد زدم به احساسم!!!

سجاد ..
خدا

 

ﺣﻮﺍﺳﺖ ﻫﺴﺖ ﺧﺪﺍ؟؟؟

 

ﻫﺮﻭﻗﺖ ﺻﺪﺍﯼ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺧﻮﺩﻣﻮ ﺷﻨﯿﺪﻡ .ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺎﺷﻪ

 

ﻣﻨﻢ ﺧﺪﺍﯾﯽ ﺩﺍﺭﻡ ...

 

ﺣﻮﺍﺳﺖ ﻫﺴﺖ ﺧﺪﺍ؟؟؟

 

ﺍﺯ ﺑﭽﮕﯽ ﺗﺎﺍﻻﻥ ﻫﺮﻭﻗﺖ ﺯﻣﯿﻦ ﺧﻮﺭﺩﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ

 

ﭘﺎﺷﺪﻡ , ﯾﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻨﯿﺪﻡ ﮐﻪ ...

 

" ﻏﺼﻪ ﻧﺨﻮﺭ ﺧﺪﺍﺑﺰﺭﮔﻪ"

 

ﺣﻮﺍﺳﺖ ﻫﺴﺖ ﺧﺪﺍ؟؟؟

 

ﺣﻮﺍﺳﺖ ﻫﺴﺖ ﻫﺮﺭﻭﺯ ﺑﺎﻫﺎﺕ ﺩﺭﺩﻭﺩﻝ ﻣﯿﮑﻨﻢ؟؟؟

 

ﺣﻮﺍﺳﺖ ﻫﺴﺖ ﻏﺼﻪ ﻫﺎﻡ ﺩﺍﺭﻩ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻪ؟؟؟

 

ﺣﻮﺍﺳﺖ ﻫﺴﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﻭﻗﺘﻪ ﭼﺸﺎﻡ ﺑﺎﺭﻭﻧﯿﻪ؟؟؟

 

ﺣﻮﺍﺳﺖ ﻫﺴﺖ ﺑﺎ ﻟﮕﺪ ﺩﻟﻤﻮ ﻣﯿﺸﮑﻮﻧﻦ؟؟؟

 

ﺣﻮﺍﺳﺖ ﻫﺴﺖ ﻧﻔﺲ ﮐﻢ ﺍﻭﺭﺩﻡ؟؟؟

 

ﺧﺪﺍﯾﺎ ﻧﻔﺲ ﻣﯿﺨﺎﻡ ....

 

ﺧﻮﺷﯽ ﻣﯿﺨﺎﻡ ...

 

ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﺨﺎﻡ ....

 

ﺧﺪﺍﯾﺎﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍ ... ﯾﻪ ﺧﻨﺪﻩ ﺍﺯ ﺗﻪ ﺩﻝ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ

سجاد ..

یک نخ آرامش دود میکنم ...

به یاد ناآرامی هایی که از سر و کول دیروزم بالا رفته اند …

یک نخ تنهایی به یاد تمام دل مشغولی هایم …

یک نخ سکوت به یاد حرفهایی که همیشه قورت داده ام …

یک نخ بغض به یاد تمام اشک های نریخته …

کمی زمان لطفا ، به اندازه یک نخ دیگر ، به اندازه قدم های کوتاه عقربه …

یک نخ بیشتر تا مرگ این پاکت نمانده !

سجاد ..
خدایا....زندگیت مانند حرف پسربچه ایست که گریه کنان ب مادرش میگفت:هم میزنی هم 
میگی گریه نکن؟!
سجاد ..
تنهایی
می گویند تنهایی، پوستِ آدم را کلفت می کند!

می گویند تنهایی، پوستِ آدم را کلفت می کند!
می گویند عشق، دلِ آدم را نازک می کند!
می گویند درد، آدم را پیر می کند!
آدم ها خیلی چیزها می گویند
و من، امروز…
کرگدنِ دل نازکی هستم که پیر شده است…!!!


تگ ها:پسرتنها
سجاد ..
هیچوقت
هیچوقت

ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ… ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ هیچوقت ... ﯾﮑﯽ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻭﺟﻮﺩﺕ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ !
ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻭﺯﻫﺎﯾﯽ ﮐه هیچکس رﺍ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺧﻮﺩﺕ ﻧﺪﺍﺭﯼ …


تگ ها:پسرتنها
سجاد ..
از نیش و میش و ریش وهم از خویش میترسم
delnavard.ir

من از عقرب نمی ترسم ولی از نیش می ترسم
از آن گرگی که می پوشد لباس میش می ترسم
از آن جشنی که اعضای تنم دارند خوشحالم
ولی از اختلاف مغز و دل با ریش می ترسم


تگ ها:پسرتنها
سجاد ..
نقاب
سجاد ..
یادگرفتیم
 

 

یاد گرفتم که ... عشق با تموم عظمتش چند ماه بیشتر نیست .... !!!

یاد گرفتم که ... عشق یعنی فاصله و فاصله یعنی :

دو خط موازی که هیچ وقت بهم نمی رسن .... !!!

یاد گرفتم که ... همون قدر که محبت کنی ارزشت کم میشه .... !!!

و یاد گرفتم که .... هرچی عاشق تر باشی.... تنها تری ....


تگ ها:پسرتنها
سجاد ..
عادت
از یک روزی به بعد...حذف می کنی عادت ها را..

احساس ها را...


آدم ها را...آدم ها را...آدم ها را..


یک کاغذِ سفید،


یک به نام ِخدا،


یک نقطه سر ِ خط....از یک روزی به بعد، برایِ خودت،


برایِ دلت، روز می گذرانی،


بی خیال می شوی...

از یک روزی به بعد،

برایِ آدم بودن، آدم ماندن،


برایِ احساستبرایِ خودت میروی و پشتِ سرت را هم نیم نگاهی نمی کنی


تگ ها:پسرتنها
سجاد ..
خاطرات

بعــضی خاطـرات

مثــل مین هـای عمـل نکــــرده

تـــــوی روحـــت کـاشته شده انـد...

بـا یـــک حـرف

مـی تـــرکــاننــت !...


تگ ها:پسرتنها
سجاد ..
دروغ
خسته شدم از آدم هایی که:
 
اینقدر صادقانه...

 

دروغ می گویند

تگ ها:پسرتنها
سجاد ..
سلامتی پسرا

پسر بودن یعنی فقط تا اخر دبستان بابا مامان پشت سرتن بعدش

 

 

 

جامعه بزرگت میکنه

 

 

پسر بودن یعنی فقط یه سال وقت داری که کنکور قبول بشی..

 

 

پسر بودن یعنی بعد 18 دیگه یا سربازی یا سربار..

 

 

" پسر بودن یعنی بی پول عاشق نشی "

 

 

پسر بودن یعن حرفایی که میمونه تو دل

 

 

پسر بودن یعنی " مرد که گریه نمیکنه "


تگ ها:پسرتنها
سجاد ..
تنهایی

دلـــــم میگـــــیرد

 

وقــــــــتـی مـــــیدآنــــم

 

در دنـــــــیآیِ بـــــه این بـــــزرگی

 

هــیــــچ دلـــی نیســت کــه بـــرآیِ مـن تنـــگــــــ شـــود.


تگ ها:پسرتنها
سجاد ..
تنهایی
چـــقــدر سخــته منــتظر کسی باشـــــی که هیچــ وقتــ فکر آمدن نــــیست

 

The Milky Way from the top of the world

 


تگ ها:پسرتنها
سجاد ..
کیش
بعضی وقت ها …
چنان کیشت می کنند …
که سالهای سال مات می مانی …


تگ ها:پسرتنها
سجاد ..
تنها

دلیل تنهاییم را تازه فهمیدم

وقتی محبت کردم و تنها شدم،

وقتی دوست داشتم و تنها ماندم...

 


تگ ها:پسرتنها
سجاد ..
داستان من
 

 

اگر روزی داستانم را نقل کردی بگو:

 

بـیــــــــ کــســـــــ بـــــــــود امــا کـــســـیـــــ را

 

بیــ کســــــــ  نـکـــــــــــرد

 

تنــهــا بـــود امــــــا کســـــیـــــ را تـنها نذاشتــــــــ

 

دلــــــــ شـکستهـــــــ بـود امـا دلـــــ کسیــــــ را نشــــکستــــــــــ

 

 

 

 


تگ ها:پسرتنها
سجاد ..
زندگی

زندگی مثل پیانو است

دگمه های سیاه برای غم ها

دگمه های سفید برای شادی

اما زمانی می توان

آهنگ زیبایی نواخت که

دگمه های سیاه و سفید را باهم

فشار دهی..

 


تگ ها:پسرتنها
سجاد ..
مگر بیافرینی
 

 

 

 

 

دیگه اون حس همیشگی نیست

 

زیاد دنبالش گشتم

 

اما انگار

 

آب شده رفته زیر زمین

 

همون حسی ک

 

میگفت دوست دارم

 

میگفت تو نباشی میمیرم...

 

خیلی وقت بود این حسه قدیمی

 

کهنه شده بود

 

اما حتی غبارشم

 

دیگه روی قلبم نیست

 

پاک شده رفته...

 

مگر اینک خودت بار دیگه

 

یه حس نو برام بیافرینی...

 


تگ ها:پسرتنها
سجاد ..
مرگ
براي نمايش بزرگترين اندازه كليك كنيد

دیگر برایم هیچ چیزی جالب نیست

جز مرگ...

خسته ام از تو زندگی

تحملبازی های که

 همیشه بازنده اش منم را ندارم

کات شو


تگ ها:پسرتنها
سجاد ..
این روزها
تلخ می گذرد این روز ها...

که...

قرار است...

از او...

برای دلم...

یک انسان معمولی بسازم.


تگ ها:پسرتنها
سجاد ..
استخوان های لجباز

زنده ام نه ازجانی که مانده ،

 

از استخوان های لجبازی که روی هم ایستاده اند !

 


تگ ها:پسرتنها
سجاد ..
بخشنده باش
 شادی را هدیه کن حتی به کسانی که آنرا از تو گرفتند

 

" عشق بورز به آنها که دلت را شکستند "

 

دعا کن برای آنها که نفرینت کردند

 

" درخت باش به رغم تبرها "

 

بهار شو و بخند که خدا هنوز آن بالا با ماست .

 


تگ ها:پسرتنها -
تگ ها:پسر تنها
سجاد ..
دلت گرفته
يه وقــــتایی که دلت گـرفته ؛
بغض داری ،
آروم نـیستی !
دلت بـــراش تـنگ شده ....
حـوصله ی هـیـچـکسو نـداری !
به یــاد لحظه ای بیفتـــ کـه :
اون هــمه ی بی قـراری هــای تـو رو دیـــد؛
امــا ....
چـشمـاشـو بست و رفــت ... !!!


تگ ها:پسرتنها - تگ ها:پسر تنها
سجاد ..
قریاد

گاهي نياز است دكتر

 

به جاي يك مشت قرص

 

برايت فرياد تجويز كند ...!!!


تگ ها:پسرتنها - تگ ها:پسر تنها
سجاد ..
رفتنت کافی نبود؟

رفتنت کافی نبود؟
حالا داری در شعر های دیگران پرسه می زنی؟!
شعرم را حلالت نمی کنم اگر
بین واژه های نا محرم ببینمت…!

 

 


تگ ها:پسرتنها - تگ ها:پسر تنها
سجاد ..
دوستی

دوستي رو از زنبور ياد نگرفتم 

كه وقتي از گلي جدا ميشه ميره سراغ گل دیگه 

 بلكه دوستي رو از ماهي ياد گرفتم 

كه وقتي از آب جدا ميشه میمیره 

 ولی کاش اون میفهمید....


تگ ها:پسرتنها - تگ ها:پسر تنها
سجاد ..

جـلـوگـیـری از کـپـی مـطـالـب